36 miesięcy gwarancji
z marką OPT


Regulamin programu:

 1. Wydłużona gwarancja polega na otrzymaniu gwarancji na okres 36 miesięcy na produkty marki OPT - ORNO PROFESSIONAL TECHNOLOGY i obejmuje tylko klientów, którzy spełnili dodatkowe warunki wskazane poniżej.
 2. Uczestnictwo w Programie jest nieodpłatne.
 3. W Programie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.
 4. Programem objęte są produkty sprzedawane przez wszystkie punkty sprzedaży (w tym internetowe) w Polsce posiadające w swojej ofercie produkty OPT - ORNO PROFESSIONAL TECHNOLOGY.
 5. Przedłużoną gwarancją objęte są tylko produkty, który posiadają odpowiednią etykietę na pudełku (36 miesięcy gwarancji OPT)
 6. Warunkiem wzięcia udziału w programie i otrzymania 36 miesięcznej gwarancji jest dokonanie zakupu wybranego modelu OPT - ORNO PROFESSIONAL TECHNOLOGY, wskazanego w pkt. 5 powyżej w jednym z punktów sprzedaży oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się w Strefie Klienta na www.orno.pl Wypełnienie formularza rejestracyjnego za pośrednictwem serwisu internetowego www.orno.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie przez ORNO-POLSKA Sp z o.o. danych osobowych w celach niniejszego Programu, a także w celach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz. 833) oraz zgody na otrzymywanie informacji promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych o usługach i produktach ORNO-POLSKA Sp. z o.o. na podany adres e-mail i telefon zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
 7. Firma ORNO-POLSKA Sp. z o.o. odeśle drogą e-mail'ową, w terminie 14 dni od daty wpływu formularza rejestracyjnego wskazanego w pkt. 6, Certyfikat 36-miesięcznej gwarancji, który stanowić będzie podstawę do wykonywania bezpłatnych napraw w okresie 36 miesięcy od daty zakupu.
 8. Ostateczny termin nadsyłania dokumentów wskazanych w pkt. 6 jest określony na 21 dni od daty zakupu sprzętu.
 9. Prawo skorzystania z 36 - miesięcznej gwarancji będzie uzależnione od przedstawienia Autoryzowanemu Serwisowi ORNO-POLSKA Sp. z o.o.:
  a) dowodu zakupu sprzętu objętego Programem,
  b) certyfikatu 36 - miesięcznej gwarancji,
  c) spełnienia pozostałych wymogów zawartych w karcie gwarancyjnej.

Formularz zgłoszeniowy:

Dane osobowe:


Dane posiadanego produktu: