Projekt: "Dotacja na kapitał obrotowy dla Orno Polska Sp. z o.o."
w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020Cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Planowany efekt projektu: utrzymanie działalności przedsiębiorstwa przez okres 3 miesięcy.

Okres realizacji projektu: 01/07/2020 – 30/09/2020.

Wartość projektu: 237 342.51PLN (realizowana w całości ze środków Funduszy Europejskich).