home automation line

Systemy alarmowe

System alarmowy, bezprzewodowy z modułem GSM, MH

symbol: OR-AB-MH-3005

Klawiatura cyfrowa, bezprzewodowa do alarmów MH

symbol: OR-AB-MH-3005C

Pilot zdalnego sterowania do alarmów, MH

symbol: OR-AB-MH-3005PB

Czujnik magnetyczny bezprzewodowy do alarmów, MH

symbol: OR-AB-MH-3005CM

Czujnik ruchu, bezprzewodowy do alarmów MH

symbol: OR-AB-MH-3005CR

Czujnik ruchu z wbudowaną kamerą video MH

symbol: OR-AB-MH-3005CV

Syrena zewnętrzna bezprzewodowa do alarmów, MH

symbol: OR-AB-MH-3005SZ